Cum a fost jefuita Romania de bogatiile naturale dupa 1989

În România, cei care au plănuit, au organizat şi finanţat lovitura de stat din decembrie 1989, asasinii economici şi asasinii politici străini în complicitate cu cei aflaţi la Putere în ultimii 25 de ani au pus la cale şi au înfăptuit un plan diabolic vizând jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român şi declanşarea unui genocid în România.

Începând cu anul 1990, în timp de pace şi în condiții de aparentă legalitate, s-a trecut la jefuirea de către state şi firme străine a bogăţiilor naturale aparţinând Poporului Român!

Pregătirea statutului de colonie pentru România şi a Holocaustului împotriva Poporului Român a început cu anul 1990, în timpul regimului  Iliescu-Roman-Stolojan. 

După paravanul anumitor diversiuni,  au avut loc următoarele acţiuni vizând jefuirea, în taină, a bogăţiilor naturale ale Poporului Român de către asasinii economici şi asasinii politici străini:

– La 6 august 1990, fără temei legal, Guvernul Petre Roman a adoptat Hotărârea nr. 919/1990 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de ţiţei şi gaze naturale în România. Prin H. G. nr. 919/1990 au fost aprobate perimetre pentru partenerii străini în vederea explorării, exploatării şi împărţirii producţiei de ţiţei şi gaze naturale. H. G. nr. 919/1990 a avut caracter militar secret şi nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Ca urmare, ea este nulă de drept.

Guvernul României a fost tare generos cu firmele străine oferindu-le prin contractele de împărţire a producției 55 la sută, iar Poporului Român numai 45 la sută. De ce? Nimeni nu-l deranjează măcar cu această întrebare pe cel care a schimbat multe partide politice.

– La 26 iulie 1991, fără temei legal, Guvernul Petre Roman a adoptat H. G. nr. 508/1991 privind autorizarea S.C. Rompetrol S.A.1 să încheie contracte de concesiune a unor perimetre către investitori străini. Rompetrol, o societate cu capital de stat, a fost autorizată să negocieze şi să încheie contracte cu parteneri străini privind concesionarea în vederea exploatării perimetrelor aprobate prin H. G. nr. 919/1990.

– România a obţinut în timpul Regimului Ceauşescu dreptul de exploatare a celui mai important bazin petrolier din Libia, bazinul Murzuk, cu rezerve estimate la două miliarde barili de ţiţei. La 7 februarie 1992, Guvernul Stolojan a încheiat un Acord cu firma spaniolă Repsol căreia i-a cedat bazinul petrolier Murzuk, care a fost exploatat de Rompetrol. Afacerea păguboasă a fost pregătită de Guvernul Petre Roman.

– La 22 septembrie 1992, Guvernul Theodor Stolojan adoptă H. G. nr. 570/1992 privind aprobarea contractelor de explorare pe cont şi risc şi împărţire a producţiei de hidrocarburi din România. Au fost aprobate contractele de explorare şi împărţire a producţiei de hidrocarburi din perimetrele nr. 7, 10, 13 şi 15, negociate în baza H. G. nr. 919/1990 şi H. G. nr. 508/1991, cu firme din S.U.A., Marea Britanie, Olanda şi Canada.

– La 22 decembrie 1995, Guvernul Nicolae Văcăroiu adoptă H. G. nr. 1043/1995 prin care împuterniceşte Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) ca, în numele Guvernului României, să administreze drepturile Statului Român rezultate din contractele de împărţire a producţiei încheiate cu companiile străine. Prin H. G. nr. 1043/1995 s-au abrogat H. G. nr. 919/1990 şi H. G. nr. 508/1991.

– La 29 decembrie 1995 a fost adoptată Legea petrolului, Legea nr.134/1995, unde, la art. 1, s-a precizat: „Resursele de petrol situate în subsolul ţării şi platoul continental românesc al Mării Negre… fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român“.

– În vara anului 2004, Guvernul Năstase a adoptat H. G. nr. 1090/2004 privind aprobarea contractului de privatizare a PETROM de către statul austriac prin firma O.M.V. Austria. Este evident că nu a fost o privatizare, ci o etatizare. A fost un tun uriaş, în ultimii 25 de ani. Guvernul Năstase a cedat Austriei explorarea şi exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale ale Poporului Român pentru o redevenţă de numai 10 dolari/baril de ţiţei şi 15 dolari/1.000 m3 la gaze naturale, timp de 10 ani (2005-2014).

– În noiembrie-decembrie 2004, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 555/2004 privind privatizarea PETROM şi obligaţiile Statului Român în următorii 10, 15 şi 30 de ani, reprezentând despăgubiri pretinse de firma O.M.V. Austria, fără limită de sumă. Prin această Lege nr. 555/2004 s-a stabilit că de privilegiile acordate firmei O.M.V. beneficiază toate firmele care exploatează şi exportă ţiţei şi gaze naturale din România. Firma O.M.V. Austria are libertatea de a stabili în România preţurile la benzină, motorină şi gaze naturale. De asemenea, poate exporta din România orice cantităţi doreşte de ţiţei şi gaze naturale.

romania-hartanita-1024x819Asasinii politici aflaţi în Parlament din partea P.S.D., P.D., P.N.L., U.D.M.R. şi P.C. au votat, cu toţii, Legea nr. 555/2004 pentru aşa-zisa privatizare a PETROM şi jefuirea Poporului Român de zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale. 

După etatizarea PETROM, O.M.V. Austria a devenit cea mai profitabilă firmă petrolieră din lume, iar bunăstarea poporului austriac a crescut şi mai mult. Poporul Român a sărăcit foarte mult după acest jaf din ultimii 10 ani.

– La 12 noiembrie 2008, Guvernul Tăriceanu a adoptat H. G. nr. 1446/2008 privind aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de explorare şi împărţire a producţiei pentru perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Sterling Resources Ltd. (publicată în Monitorul Oficial nr. 780 din 21 noiembrie 2008).

Prin H. G. nr. 1446/2008, printr-o anexă secretă, a fost modificat contractul privind perimetrele 13 (Pelican) şi 15 (Midia), din zona Insulei Şerpilor, concesionate firmei canadiene Sterling Resources Ltd. prin Midia Resources, o firmă fără angajați şi un capital de 200 de lei. În baza acestui contract, cu anexe secrete, firma străină are 100 la sută dreptul de exploatare în perimetre şi poate să exporte întreaga producție. De asemenea, firma canadiană obţine la cerere extinderea suprafeţei contractate, precum şi prioritate la concesionarea altor exploatări de substanţe minerale utile.

– Pe calea aşa-ziselor privatizări şi pe baza unui program diabolic au fost lichidate industria de utilaj petrolier, industria siderurgică şi metalurgică, industria chimică şi petrochimică. La comandă externă, au fost închise şi, apoi, tăiate în bucăţi sau dinamitate fostele combinate metalurgice şi siderurgice, rafinăriile, uzinele, fabricile şi întreprinderile specializate în domeniul prelucrării şi valorificării superioare a ţiţeiului şi gazelor naturale, minereurilor feroase şi neferoase. În mod programat, au fost lichidate peste două milioane locuri de muncă.

– În timpul Regimurilor Constantinescu-Ciorbea-Vasile-Isărescu, Iliescu-Năstase, Băsescu-Tăriceanu-Boc, în baza Legii minelor nr. 61/1998 şi nr. 85/2003, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) a emis Ordine privind aprobarea instrucţiunilor tehnice pentru închiderea minelor/carierelor. Au fost închise peste 550 de mine şi lichidate peste un milion locuri de muncă.

Guvernele post-decembriste au lichidat aproape tot mineritul din România! Înainte de închiderea minelor şi a societăţilor de stat româneşti, în domeniul petrol-gaze, Regimurile post-decembriste, prin A.N.R.M., au dat la numeroase firme străine licenţe de explorare şi exploatare a uriaşelor bogăţii naturale ale Poporului Român. În baza unor contracte de concesionare cu clauze secrete şi a unor scamatorii juridice, cu încălcarea Constituţiei României şi a Codului penal, Guvernele post-decembriste au trecut în proprietatea unor state străine (Austria, Germania, Franţa ş.a.) şi firme străine bogăţiile naturale ale Poporului Român! Ca urmare, România a fost transformată într-o colonie din care statele şi firmele străine jefuiesc bogăţiile naturale, cu complicitatea şi sprijinul partidelor politice aflate la Putere şi în Opoziţie! 

 

sursa: http://basarabialiterara.com.

Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/believei/public_html/wp-includes/functions.php on line 4673