Omenirea nu va fi salvată niciodată de un politician

Toţi avem probleme şi nemulţumiri. Nu există ţară-n lumea această care să spună că populaţia ei trăieşte într-o societate perfectă. Ne confrutăm toţi cu fel de fel de constrângeri, începând de la slăbiciunile noastre până la greşelile celor din jur care ne afectează în mod direct. Astăzi ca şi acum 1000 de ani, omenirea se confruntă cu aceleaşi veşnice şi repetabile probleme: foame, sărăcie, hoţie, violenţă, conflicte armate, corupţie, lăcomie, egoism, lascivitate, etc.

Progresul tehnologic imens n-a reuşit să rezolve problemele morale are lumii ci doar a ridicat nivelul de trai pentru o anumită parte a mapamondului. In plus de asta, belşugul economic adus de progresul industrial şi electronic n-a reuşit nici măcar să evite crizele economice, ba dimpotriva.

Oamenii îşi pun nădejdea în conducătorii lor; speră cu credinţă că viitorul preşedinte de stat le va putea rezolva problemele.

Cei ce ne conduc  “uită” că problemele economice au la bază lăcomia după bani şi necinstea. Inechitatea sistemul capitalist are la bază fuga după profit, ca scop în sine, nu pentru a-i ajuta pe alţii. Crizele economice vin ca urmare a unei moralităţi precare. Oamenii fără conştiinţă  fac totul pentru binele şi confortul lor, în dauna şi inconfortul celor mai slabi. Egoismul e principiul moral numărul unu al lumii în secolul XXI.

c226f9b8b4a676fc48aecb5d4ee65df1

Degeabă nădăjduim în oricare conducator de stat să ne scoată ţara din mizerie, el poate manipula doar indicatorii macro-economici, dar nu ne poate ajută să fim mai cinstiţi. Legile statului nu ne pot face să fim mai buni cu forţa, ba dimpoitrivă, de multe ori oamenii găsesc mijloace şi mai ingenioase să ocolească legea. Poţi fi constrâns să faci binele, doar pe moment, dar cu prima ocazie vei greşi iar.

Tot răul lumii, perceput de noi la nivel economic, politic, militar, etc., porneşte din sufletele noastre. Conducătorii politici nu ne pot salva sufletele, nu au cele necesare să ne ridice din neputinţele noastre sufleteşti.

Problemele globale se rezolvă din interiorul nostru. Omenirea nu va fi salvată niciodată de un politician. Conducătorul pe care toţi îl aşteptăm să ne scoată oraşul, ţara, continentul şi întreg Pământul din necazuri nu este politic.

Evrei au crezut că Hristos vine să-i scoată de sub robia politică a Imperiului Roman, unii din ei chiar au vrut să-l proclame ca împărat al Israelului:

“Iar oamenii văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau: Acesta este într-adevăr Proorocul, Care va să vină în lume. Cunoscând deci Iisus că au să vină şi să-L ia cu sila, ca să-L facă rege, S-a dus iarăşi în munte, El singur. “(Ioan 6, 15)

Hristos a refuzat să fie rege, nu pentru că n-ar fi putut face faţă ci pentru că ştia clar că problemele lumii nu se rezolvă politic

Hristos a venit să rezolve problemele ţării din interiorul cetăţenilor ei, din inimă. El a zis-o clar:

“…din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea.Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.” (Marcu 7, 21-23)

Iată sursa tuturor relelor din lume.

 

http://ortodoxiatinerilor.ro/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply