SANTA CLAUS (Mos Craciun) – Marele escroc (I)

De unde vine Santa Claus (MoşCrăciun)?  Povestea despre el spune aşa: Conform legendei, Moşul a început ca un episcop catolic din sec. IV numit sf. Nicolae. Cultul sfântului Nicolae a fost una dintre cele mai răspândite mişcări religioase. Conform istoricului Charles W. Jones, „… cultul sfântului Nicolae a fost, înaintea Reformei, cel mai puternic dintre oricare sfinţi nebiblici ai creştinătăţii… numai înainte de anul 1500 existau 2.137 biserici închinate lui Nicolae în Franţa, Germania, şi Ţările de Jos.”(Jones, Charles. W. „Knickerbocker Santa Claus.” The New-York Historical Society Quarterly, Octombrie 1954, Volumul XXXVIII Nr. Patru, p.357).

Cartea „Almanahul Crăciunului” spune: „Cam în toiul Evului Mediu, sf. Nicolae era probabil invocat în rugăciune mai mult decât oricare alt personajexcepţie făcând fecioara Maria şi Hristos însuşi.”(Del Re, Gerard şi Patricia. Almanahul Crăciunului. New York: Random House, 2004, p. 131) . Misteriosul sf. Nicolae este înconjurat de legende şi folclor miraculos. Printre cele mai populare legende despre sf. Nicolae se află scăparea a trei fete foarte sărace destinate prostituţiei. Erau sărace şi nu aveau zestre ca săse mărite. Sf. Nicolae le-a scăpat de o viaţăde ruşine, dându-le zestre în aur. Atunci ele au putut să se mărite cum se cuvine.

Şi la fel ca Moş Crăciun, sf. Nicolae dădea daruri copiilor săraci, de unde şi venerarea lui ca sfânt păzitor al copiilor. În timpul Evului Mediu, sute de scene şi tablouri povestesc şi repovestesc isprăvile uluitoare ale sf. Nicolae. Apoi, conform legendei, Santa (MoşCrăciun) se aratăca prin farmec în Olanda în jurul sec. XVII. În timpul acestei perioade s-a născut în mod oficial Sinter Klaas (Santa Claus – MoşCrăciun). Copiii olandezi au început tradiţia punerii papucilor lângă şemineu, în 5 decembrie, pentru tainicul episcop al sec. IV, sf. Nicolae. (Notă: În olandeză, Sf. Nicolae este „Sint Nikolass” care a fost prescurtat ca „Sinter Klaas” de unde provine englezescul „Santa Claus” – MoşCrăciun) În dimineaţa Crăciunului, veselii copii olandezi s-au trezit să-şi ia darurile din papuci, lăsate acolo de Sinter Klaas. Ca şi Moş Crăciun din zilele noastre, Sinter Klaas călătorea miraculos pe acoperişul caselor, şi intra pe horn.

Următoarea noastră oprire pe ruta lui MoşCrăciun este anul 1626 în lumea nouă numită America. În căutarea „visului american” coloniştii olandezi au navigat din Olanda şi au înfiinţat colonia olandeză numită New Amsterdam (actualul New York). Ei s-au instalat repede în America, aducându-şi obiceiurile lor, şi desigur, pe iubitul lor Sinter Klaas. În decembrie 1809, eseistul american Washington Irving a publicat o satiră populară despre întemeierea olandeză a New York-ului intitulată „A Knickerbocker History of New York”. Aceasta, mai mult decât oricare alt eveniment este considerată originea lui Santa Claus din zilele noastre. Următoarele cuvinte care au făcut istorie, din „The Knickerbocker History” au devenit inaugurarea publică a lui Santa Claus. Cine şi-ar fi închipuit ce importanţă vor dobândi în curând aceste cuvinte?

Satan Claus

În 1822, inspirat de populara descriere a voiosului sf. Nicolae făcutăde Irving în „Knickerbocker History” profesorul de teologie Clement Clarke Moore din New York a scris o poezie intitulată„O vizită din partea sf. Nicolae” ca un cadou de Crăciun pentru copiii săi. Dr. Moore n-a avut intenţia să-şi publice poezia, dar în 1823 a fost anonim  publicată de către un prieten, în „Troy Sentinel”. Poezia lui Moore, a avut un succes extraordinar şi a fost scânteia care a aprins flacăra „Santa Claus”. „Moşul” a început repede să zboare prin America.

De „finisarea” Moşului s-au ocupat înjurul anului 1863 mâinile caricaturistului Thomas Nast. Inspirat de poezia de succes a lui Moore, Nast l-a desenat pe Santa în „Harper’s Weekly” şi lumea a fost oficial „botezată” cu faţa lui Santa Claus. Moşul desenat de Nast era voinic, încruntat, pitic, şi acoperit cu o blană cenuşie, cu totul altfel decât cel colorat şi vesel pe care-l ştim noi azi. Dar era Santa!

Misteriosul Sf. Nicolae
Prima mare problemă în legenda lui Santa Claus este persoana Sf. Nicolae. Există o foarte vagă dovadă, dacă chiar există vreuna, că Sf. Nicolae ar fi existat în realitate. „Existenţa lui Nicolae nu este confirmată de vreun document istoric, aşa că nu se ştie nimic sigur despre viaţa lui decât că a fost probabil un episcop din Myra în sec. IV…”(„Sf. Nicolae”, Encyclopaedia Britannica 99) „Sf. Nicolae, (a trăit în sec. IV), episcop creştin, sfânt păzitor al Rusiei, asociat în mod tradiţional cu sărbătorile Crăciunului. Relatările despre viaţa lui sunt confuze şi nu sunt confirmate istoric.”(„Sf. Nicolae”, Microsoft Encarta Encyclopedia 99) „Din păcate se cunoaşte foarte puţin despre adevăratul Sf. Nicolae. Legende nenumărate au luat naştere în jurul acestui sfânt foarte popular, dar foarte puţine dovezi istorice sunt disponibile.”(Del Re, Gerard and Patricia. Almanahul Crăciunului. New York: Random House, 2004, p. 130) .

În 1969, a fost bătut oficial ultimul cui în coşciugul plăpândei legende a Sf. Nicolae. În ciuda faptului că Sf. Nicolae face parte dintre cei mai veneraţi „sfinţi” romano catolici, papa Paul VI a hotărât oficial ca sărbătoarea Sf. Nicolae să fie scoasă din calendarul romano catolic. UPI Wire Servicesau relatat căSf. Nicolae şi alţi 40 de sfinţi au fost scoşi „din cauză că existenţa lor este îndoielnică”. („Papa scoate 40 de sfinţi din calendarul oficial al Bisericii.”) „Pentru că viaţa sfântului este atât de puţin confirmată de documente, Papa Paul VI a hotărât ca sărbătoarea Sfântului Nicolae să fie scoasă din calendarul romano catolic în 1969.”(„Santa Claus”Microsoft Encarta Encyclopedia 99)

În Octombrie 1954, remarcabilul istoric în materie de Sf. Nicolae, Charles W. Jones, a publicat demolarea veridicităţii istorice a „Istoriei Knickerbocker”în „The New-York Historical Society Quarterly” intitulat „Knickerbocker Santa Claus.” Jones a dovedit că olandezii timpurii au fost reformaţi care considerau drept o erezie venerarea sfinţilor, şi mai ales a Sf. Nicolae. Jones a furnizat documente obţinute direct de la sursă, documente în care olandezii timpurii aveau legi foartesevere care interziceau orice sărbătorire a Sf. Nicolae.

„Ani de cercetări au confirmat acea îndoialăde la început: Santa Claus este o americanizare, însănu a unui sfânt catolic… În ciuda repetării de un secol, povestirea aceasta este pur şi simplu falsă…”(Siefker, Phyllis. Santa Claus, Ultimul dintre sălbatici: Originile şi evoluţia sfântului Nicolae. Jefferson: McFarland & Company, Inc., 1997, p. 5,7) .
„Dilema s-a rezolvat transferând vizita misteriosului om pe care olandezii l-au numit Santa Claus din 5 decembrie la Crăciun, şi făcând o
schimbare radicalăîn figura exterioară. Nu a fost numai o „mască”, ci vechiul sfânt a fost înlocuit cu personaj total diferit. …Santa Claus nare nimic de-a face în realitate cu sfântul creştin al cărui nume încă îl poartă.”(Weiser, Francis X. Handbook of Christian Feasts and Customs. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1952, p. 114).

Un alt obstacol serios în calea legendei „Sf. Nicolae este Santa Claus” implică data de 25 decembrie. Sărbătoarea şi vizita Sf. Nicolae se ţine pe 6 (data fictivăa morţii lui), şi nu pe 25 decembrie. Chiar şi în ziua de azi, Sf. Nicolae şi Sinter Klaas sunt sărbătoriţi la 6 decembrie. Data zilei Sf. Nicolae nu a fost niciodată 25 decembrie. Povestea legăturii între Santa şi Sf. Nicolae este pur şi simplu falsă.

De unde a venit Santa? 

satan_claus_3_by_unded-d6z6xmh

Aproape toţi cercetătorii sunt de acord căunele trăsături ale lui Santa au fost împrumutate din mitologia scandinavă. Enciclopedia Britanică descrie rolul mitologiei nordice în viaţa lui: „Sinterklaas a fost adoptat de majoritatea vorbitorilor de limbă engleză sub numele de Santa Claus, iar legenda sa despre un bătrân cumsecade a fost unităcu o străveche poveste din folclorul nordic despre un vrăjitor care pedepsea copiii răi şi-i răsplătea cu daruri pe cei buni.”(„Santa Claus” Encyclopaedia Britannica 99).

Expertul în mitologie Helene Adeline Guerber prezintă o probă foarte convingătoare: „Thor era zeul ţăranilor şi al oamenilor de rând. El era reprezentat ca un bătrân, vesel şi prietenos, cu o barbă lungă, albă. Mediul lui era focul, culoarea lui era roşu. Se spunea că zgomotul tunetului era provocat de carul său, căci dintre zei el era singurul care niciodată nu a călărit pe un cal, şi călătorea într-un car tras de doi ţapi albi (numiţi Cracker and Gnasher – numele a doi dintre renii lui MoşCrăciun din zilele noastre – ). El lupta cu uriaşii gheţii şi ai zăpezii, şi astfel a devenit zeul Crăciunului. Se spunea despre el că trăia în ţinuturile nordice iar palatul său era printre gheţari. Strămoşii noştri păgâni îl socoteau un zeu prietenos şi vesel, care niciodatănu făcea rău oamenilor, ci mai degrabă îi păzea. Şemineul din fiecare casăîi era închinat, şi se spunea că el cobora prin horn, în mediul său, focul.”(Guerber, H.A. Legende nordice.New York: American Book Company, 1895, p. 61) Însuşirile neobişnuite şi comune ale lui Santa şi Thor sunt prea apropiate ca săfie ignorate.

– un bătrân prietenos şi solid
– avea o barbălungă şi albă
– mediul lui era focul iar culoarea lui era roşu
– mâna un car tras de doi ţapi albi, numiţi Cracker şi Gnasher.
– era zeul Yule. (Yule este perioada Crăciunului).
– locuia la polul nord.
– era socotit un zeu prietenos şi voios.
– era binevoitor cu oamenii.
– şemineul îi era dedicat lui.
– el cobora pe horn în mediul său, focul

Probabil că Thor era cel mai sărbătorit zeu păgân. Influenţa lui răspândită este evidentă în numele zilei a cincea a săptămânii, care poartă numele lui – Thursday/Joi (Thor’s Day – ziua lui Thor).

O altă trăsătură interesantă a lui Thor este consemnată de H.R. Ellis Davidson în mitologia scandinavă: „În zilele din urmă ale păgânismului, Thor era privit ca adversarul cel mai puternic al lui Hristos.”(Davidson, H.R. Ellis. Mitologia Scandinavă.New York: Peter Bedrick Books, 1982, p. 133).

Pete cel Negru, „bunicul” modernului nostru Santa Claus

Cunoscut în Olanda ca Zwarte Piet, această versiune germană din sec. XVIII, este – ca şi strămoşul său, vraciul-ocult – încornorat, blănos, înfiorător şi deloc binevoitor cu copiii. Deşi este descris ca ajutorul sfântului Nicolae, în multe localităţi cei doi se unesc într-un singur personaj. Persoana aceasta este deseori numită Nikolass sau Klaus, însă îi seamănă Ajutorului Întunecat.(Renterghem, Tony van. When Santa Was a Shaman. Sf. Paul: Llewellyn Publications, 1995, p. 98) .

Este important faptul căPetre cel Negru, Pelze-Nicol, Knecht Rupprecht şi toţi tovarăşii Sfântului Nicolae sunt identificaţi în mod deschis cu diavolul. „Pentru Olanda medievală, Petre cel Negru a fost un alt nume pentru diavolul.Cândva pe parcurs, el a fost subjugat de Sfântul Nicolae şi a fost forţat să-i fie servitor.”(Del Re, Gerard and Patricia. The Christmas Almanack. New York: Random House, 2004, p. 44).

Este, de asemenea, alarmant faptul că numele popular al Moşului, adică Nick, este şi un nume comun pentru diavol, după cum reiese din următoarele:. „Nick cel Bătrân” este un nume britanic binecunoscut pentru diavol. Este probabil căacest nume provine de la olandezul Nikken,
diavolul.”(Shepard, Leslie A. Encyclopedia of Occultism and Parapsychology.New York: Gale Research Inc. 1991, p. 650) .

Nick este diavolul.” (Skeat, Walter W. Concise Dictionary of English Etymology. Ware: Wordsworth Editions Ltd, 1993, p. 304)

Diavolul: Pe lângănumele de Satan,mai este numit şi Beelzebub, Lucifer sau în limbaj popular este numit de mulţi cu termenul familiar de Bătrânul Nick.”(Oxford English Dictionary) .

„Nicolae (Niclas) este unul dintre cele mai des întâlnite nume în germană, un nume care rămâne azi când numele Bătrânul Nick se referă la Satana.”(Siefker, Phyllis. Santa Claus, ultimul sălbatic: Originile şi evoluţia sfântului Nicolae. Jefferson: McFarland & Company, Inc., 1997, p. 69) .

Adevărul şocant este că Moş Crăciun îşi are originea într-un personaj care este identificat ca Satana sau diavolul.

 

sursa: SANTA CLAUS (MoşCrăciun): Marele escroc Traducere după Dr. Terry Watkins, Th. D.

 

Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/believei/public_html/wp-includes/functions.php on line 4673